18luck新利在线娱乐网_18luck新利在线娱乐网论坛_江西育华学校_心远中学_江科附中_南昌重点初中_新利18棋牌娱乐

2017年章贡区赣三中青年路校区小升初(七年级)电脑派位录取名单

派位号 报名序号 姓名 性别 毕业学校 派位结果
332 17021400089 叶希晨 文清路小学(环城路) 0001
565 17021400231 刘承隽 文清路小学(环城路) 0002
856 17021700090 胡凌慧 赣州市滨江第一小学 0003
783 17021600257 罗庆 赣州市文清实验学校 0004
827 17022300108 黄钟悦 赣州市滨江二小(稼轩 0005
207 17021400008 吴章绎 文清路小学(环城路) 0006
491 17020300290 李振羽 大公路第一小学(大公 0007
725 17021400264 刘麒 文清路小学(环城路) 0008
604 17020700230 肖玥涵 赣州市厚德路小学(厚 0009
739 17020300082 古云灏 大公路第一小学(大公 0010
902 17020900180 肖可芸 赣州市红旗二小(张家 0011
241 17020300198 雷祎轩 大公路第一小学(大公 0012
631 17021400066 彭佳慧 文清路小学(环城路) 0013
360 17021700085 刘凌云 赣州市滨江第一小学 0014
322 17021100061 黄佳 赣州市天竺山小学 0015
551 17021700471 张景雷 赣州市滨江第一小学 0016
607 17021700460 池泽宇 赣州市滨江第一小学 0017
346 17021400299 雷霆 文清路小学(环城路) 0018
546 17021700418 肖敏婧 赣州市滨江第一小学 0019
139 17020200213 陈琪 赣州市西津路小学 0020
732 17022300519 谢鹏 赣州市滨江二小(稼轩 0021
579 17022300102 罗惠 赣州市滨江二小(稼轩 0022
525 17021400118 邹秋雨 文清路小学(环城路) 0023
93 17020200207 郭美玲 赣州市西津路小学 0024
454 17020300167 王佳怡 大公路第一小学(大公 0025
901 17021400014 王继珑 文清路小学(环城路) 0026
81 17020000096 钟景昊 招办回赣生 0027
897 17021400262 龙薇 文清路小学(环城路) 0028
468 17021700328 郭荣海 赣州市滨江第一小学 0029
875 17020300287 杨丹 大公路第一小学(大公 0030
8 17020200016 曾子涵 赣州市西津路小学 0031
236 17021400298 卢明薇 文清路小学(环城路) 0032
718 17021700008 康书汇 赣州市滨江第一小学 0033
771 17021700140 朱腾翔 赣州市滨江第一小学 0034
703 17022300303 钟丽颖 赣州市滨江二小(稼轩 0035
899 17021700198 邹尚金 赣州市滨江第一小学 0036
872 17020300178 刘宏阳 大公路第一小学(大公 0037
113 17020200118 陈果儿 赣州市西津路小学 0038
463 17021400120 郭嘉妍 文清路小学(环城路) 0039
49 17020300329 何欣憓 大公路第一小学(大公 0040
523 17021700416 张群 赣州市滨江第一小学 0041
633 17021400251 陈薇伊 文清路小学(环城路) 0042
625 17021400307 李颜彤 文清路小学(环城路) 0043
548 17021400133 彭皓轩 文清路小学(环城路) 0044
313 17021700132 杨雨菁 赣州市滨江第一小学 0045
627 17021300002 张瑞麒 赣州厚德外国语学校 0046
92 17022300116 凌颖 赣州市滨江二小(稼轩 0047
116 17021400136 陈睿 文清路小学(环城路) 0048
841 17020200058 李瑞 赣州市西津路小学 0049
751 17021500007 廖莉萍 文清路小学(豪德) 0050
238 17022300226 孙吉文 赣州市滨江二小(稼轩 0051
850 17020300049 陈书逸 大公路第一小学(大公 0052
168 17021700284 邬迪 赣州市滨江第一小学 0053
731 17021700135 钟永慧 赣州市滨江第一小学 0054
37 17020200221 曾琳茜 赣州市西津路小学 0055
605 17020300263 张圣玮 大公路第一小学(大公 0056
774 17020700285 郭一凡 赣州市厚德路小学(厚 0057
886 17021400001 谢涛蔚 文清路小学(环城路) 0058
307 17021700342 廖金元 赣州市滨江第一小学 0059
195 17022300526 邓妍 赣州市滨江二小(稼轩 0060
200 17021700350 魏灿 赣州市滨江第一小学 0061
435 17020200210 谢本希 赣州市西津路小学 0062
471 17021700275 杨灿 赣州市滨江第一小学 0063
199 17021400192 李昭霓 文清路小学(环城路) 0064
13 17021700411 冯珏滔 赣州市滨江第一小学 0065
704 17021400237 池伟 文清路小学(环城路) 0066
91 17022300321 丁家华 赣州市滨江二小(稼轩 0067
376 17021700088 彭烨钦 赣州市滨江第一小学 0068
746 17020300333 吴其瑾 大公路第一小学(大公 0069
251 17020300237 肖震 大公路第一小学(大公 0070
340 17021400088 宋文东 文清路小学(环城路) 0071
234 17022300419 周旋 赣州市滨江二小(稼轩 0072
632 17022300109 袁景杰 赣州市滨江二小(稼轩 0073
669 17022300227 陈金琳 赣州市滨江二小(稼轩 0074
591 17022300125 康方宁 赣州市滨江二小(稼轩 0075
555 17022300521 钟涛 赣州市滨江二小(稼轩 0076
429 17021700269 钟小来 赣州市滨江第一小学 0077
440 17021700412 陈朝海 赣州市滨江第一小学 0078
392 17020300233 李佳森 大公路第一小学(大公 0079
763 17020200163 谭水淼 赣州市西津路小学 0080
660 17021700215 徐菁瑶 赣州市滨江第一小学 0081
281 17021400306 刘定宇 文清路小学(环城路) 0082
224 17021400369 温昊 文清路小学(环城路) 0083
86 17020200065 胡景鹏 赣州市西津路小学 0084
557 17020000050 黄子乐 招办回赣生 0085
409 17022300503 施婧芳 赣州市滨江二小(稼轩 0086
331 17022300511 李桢 赣州市滨江二小(稼轩 0087
798 17020300086 严海涛 大公路第一小学(大公 0088
795 17021700468 徐炎斌 赣州市滨江第一小学 0089
176 17020300115 徐钰清 大公路第一小学(大公 0090
504 17021700203 戴宸 赣州市滨江第一小学 0091
335 17020300055 王艺心 大公路第一小学(大公 0092
74 17020000221 阳士杰 招办回赣生 0093
334 17021900352 肖丽华 赣州市白云小学 0094
814 17021600191 付雨 赣州市文清实验学校 0095
424 17022300115 黄雅莉琳 赣州市滨江二小(稼轩 0096
277 17021700092 朱霞 赣州市滨江第一小学 0097
516 17021400116 刘安娜 文清路小学(环城路) 0098
274 17022300323 李勇斌 赣州市滨江二小(稼轩 0099
519 17021700079 欧阳佳怡 赣州市滨江第一小学 0100
348 17021400131 袁涛 文清路小学(环城路) 0101
216 17022300202 刘仕尧 赣州市滨江二小(稼轩 0102
694 17021700216 刘淳予 赣州市滨江第一小学 0103
79 17021400263 赖芸 文清路小学(环城路) 0104
419 17020200267 黄建彰 赣州市西津路小学 0105
156 17021400177 王蕾 文清路小学(环城路) 0106
143 17021400029 陈冠宇 文清路小学(环城路) 0107
858 17022300333 黄昊 赣州市滨江二小(稼轩 0108
403 17020300258 胡章昊 大公路第一小学(大公 0109
354 17022300509 温昱坤 赣州市滨江二小(稼轩 0110
857 17021700268 许蜓 赣州市滨江第一小学 0111
273 17020700022 蔡俊峰 赣州市厚德路小学(厚 0112
651 17022300121 彭紫渊 赣州市滨江二小(稼轩 0113
76 17020300037 曹子捷 大公路第一小学(大公 0114
642 17020200117 蒙婉怡 赣州市西津路小学 0115
316 17021400304 肖玫慧 文清路小学(环城路) 0116
356 17021900288 苏亦杰 赣州市白云小学 0117
138 17021700395 袁诗轩 赣州市滨江第一小学 0118
318 17021600059 杨晓静 赣州市文清实验学校 0119
305 17022300228 黄乐成 赣州市滨江二小(稼轩 0120
802 17020300015 王泽峻 大公路第一小学(大公 0121
327 17022300513 叶禹承 赣州市滨江二小(稼轩 0122
820 17022300201 赵嘉 赣州市滨江二小(稼轩 0123
566 17020200053 邱光华 赣州市西津路小学 0124
495 17020900257 高奕轩 赣州市红旗二小(张家 0125
261 17021100175 周露 赣州市天竺山小学 0126
164 17022300314 熊慧欣 赣州市滨江二小(稼轩 0127
110 17021300014 欧阳渼子 赣州厚德外国语学校 0128
83 17021700338 谢圻鋆 赣州市滨江第一小学 0129
668 17021700013 朱泽粮 赣州市滨江第一小学 0130
705 17021400023 郭昀 文清路小学(环城路) 0131
790 17021100214 李永彬 赣州市天竺山小学 0132
167 17021400036 段钰欣 文清路小学(环城路) 0133
252 17021700223 钟志诚 赣州市滨江第一小学 0134
586 17021700149 刘聪 赣州市滨江第一小学 0135
618 17021100169 刘若玲 赣州市天竺山小学 0136
432 17021400358 门乐涵 文清路小学(环城路) 0137
112 17021400076 朱昀欣 文清路小学(环城路) 0138
163 17020300114 张玉欣 大公路第一小学(大公 0139
787 17022300127 刘喜赣 赣州市滨江二小(稼轩 0140
687 17021700409 何文涛 赣州市滨江第一小学 0141
585 17021700478 赖晶 赣州市滨江第一小学 0142
337 17021700419 谢慧玲 赣州市滨江第一小学 0143
825 17022300530 宋达鑫 赣州市滨江二小(稼轩 0144
338 17021400342 吴微 文清路小学(环城路) 0145
599 17020300117 肖炘 大公路第一小学(大公 0146
380 17021400064 谭烨 文清路小学(环城路) 0147
262 17021700265 邹晓红 赣州市滨江第一小学 0148
510 17021400229 陈康威 文清路小学(环城路) 0149
158 17021400204 吴晓婧 文清路小学(环城路) 0150
784 17021700023 郭茹甜 赣州市滨江第一小学 0151
821 17020900312 朱雅杰 赣州市红旗二小(张家 0152
890 17020200255 宋昱翔 赣州市西津路小学 0153
53 17021700093 殷彰宏 赣州市滨江第一小学 0154
390 17021400022 周嘉耀 文清路小学(环城路) 0155
834 17021400031 伍子涵 文清路小学(环城路) 0156
34 17021300091 廖泓博 赣州厚德外国语学校 0157
428 17021700332 陈今 赣州市滨江第一小学 0158
368 17021700402 周心垚 赣州市滨江第一小学 0159
361 17021700021 金艳 赣州市滨江第一小学 0160
729 17021500131 冯健 文清路小学(豪德) 0161
202 17020300162 钟嘉慧 大公路第一小学(大公 0162
490 17021400290 李启辉 文清路小学(环城路) 0163
877 17020200156 卢致峰 赣州市西津路小学 0164
247 17021400099 林子超 文清路小学(环城路) 0165
169 17020300252 谢明峰 大公路第一小学(大公 0166
233 17021700423 幸蓉 赣州市滨江第一小学 0167
714 17021600307 董航玮 赣州市文清实验学校 0168
326 17022300402 陈浩 赣州市滨江二小(稼轩 0169
408 17021400288 谢淮丞 文清路小学(环城路) 0170
366 17020200060 廖思远 赣州市西津路小学 0171
201 17020200116 尹晨颜 赣州市西津路小学 0172
883 17021700207 谌鑫 赣州市滨江第一小学 0173
708 17020300190 邹鹏富 大公路第一小学(大公 0174
840 17020200203 潘利娜 赣州市西津路小学 0175
453 17022300208 卢浩珺 赣州市滨江二小(稼轩 0176
680 17021700465 须凯敏 赣州市滨江第一小学 0177
852 17021700422 张轩铭 赣州市滨江第一小学 0178
211 17020900149 吴泰锋 赣州市红旗二小(张家 0179
698 17022300524 黄婉芸 赣州市滨江二小(稼轩 0180
577 17022300415 彭禾榕 赣州市滨江二小(稼轩 0181
727 17022300114 王智昕 赣州市滨江二小(稼轩 0182
127 17021400179 李冠玙 文清路小学(环城路) 0183
445 17020300085 吕建颉 大公路第一小学(大公 0184
59 17021700399 张俊逸 赣州市滨江第一小学 0185
602 17021700144 谭斌 赣州市滨江第一小学 0186
896 17020200062 王锦昀 赣州市西津路小学 0187
561 17021700274 华建强 赣州市滨江第一小学 0188
32 17020300314 马文斌 大公路第一小学(大公 0189
720 17021700009 张晶 赣州市滨江第一小学 0190
620 17020300206 胥苡睿 大公路第一小学(大公 0191
381 17021700337 胡峄 赣州市滨江第一小学 0192
342 17021600265 钟智琪 赣州市文清实验学校 0193
641 17021700139 郭宗羽 赣州市滨江第一小学 0194
838 17020300073 胡灵帅 大公路第一小学(大公 0195
290 17021400208 伍家玥 文清路小学(环城路) 0196
404 17021700015 华晨 赣州市滨江第一小学 0197
415 17021700148 赖艺慧 赣州市滨江第一小学 0198
208 17022300420 张泽琦 赣州市滨江二小(稼轩 0199
807 17021400137 朱明鸿 文清路小学(环城路) 0200
65 17022300512 刘均炜 赣州市滨江二小(稼轩 0201
280 17020200257 蔡薇儿 赣州市西津路小学 0202
752 17021700396 张杰 赣州市滨江第一小学 0203
174 17021700393 谢雨欣 赣州市滨江第一小学 0204
24 17021400234 林浩志平 文清路小学(环城路) 0205
580 17021600143 王语恒 赣州市文清实验学校 0206
214 17020200059 钟晨 赣州市西津路小学 0207
465 17021500327 徐祥淦 文清路小学(豪德) 0208
871 17020900184 彭筠程 赣州市红旗二小(张家 0209
52 17023200370 王雄 江西省赣州市章贡区水 0210
766 17020300092 钟慜玥 大公路第一小学(大公 0211
635 17020700137 曾琳卉 赣州市厚德路小学(厚 0212
887 17022300428 倪浩 赣州市滨江二小(稼轩 0213
258 17021600272 王麒懿 赣州市文清实验学校 0214
107 17021700262 郭峻延 赣州市滨江第一小学 0215
31 17020200165 谢凯亮 赣州市西津路小学 0216
550 17020300002 谢丰嵘 大公路第一小学(大公 0217
830 17020300292 朱億嵘 大公路第一小学(大公 0218
489 17021700222 钟晓婷 赣州市滨江第一小学 0219
399 17022300209 凌梓宾 赣州市滨江二小(稼轩 0220
613 17020200205 曹钰舟 赣州市西津路小学 0221
394 17021700398 沈家名 赣州市滨江第一小学 0222
75 17020900183 雷婷 赣州市红旗二小(张家 0223
640 17021600144 钟贝娜 赣州市文清实验学校 0224
242 17022300315 谢鑫兰 赣州市滨江二小(稼轩 0225
14 17021700487 刘清杨 赣州市滨江第一小学 0226
249 17020200055 黄清岑 赣州市西津路小学 0227
634 17020700124 梅煜 赣州市厚德路小学(厚 0228
654 17022300423 刘子毓 赣州市滨江二小(稼轩 0229
554 17021600145 巫文浩 赣州市文清实验学校 0230
537 17020300298 李嘉轩 大公路第一小学(大公 0231
894 17022300311 刘美慧 赣州市滨江二小(稼轩 0232
573 17020300113 杨昕悦 大公路第一小学(大公 0233
772 17022300110 方乐洋 赣州市滨江二小(稼轩 0234
152 17021700153 王冬晴 赣州市滨江第一小学 0235
36 17021400018 陈奕帆 文清路小学(环城路) 0236
464 17021400230 郭涛宏 文清路小学(环城路) 0237
291 17022300426 刘欣怡 赣州市滨江二小(稼轩 0238
85 17021600091 殷子翔 赣州市文清实验学校 0239
140 17021700477 邱煌锦 赣州市滨江第一小学 0240
719 17021400182 邬泰元 文清路小学(环城路) 0241
770 17021700142 朱合林 赣州市滨江第一小学 0242
512 17020300102 陈箬缇 大公路第一小学(大公 0243
181 17021500264 黄燊 文清路小学(豪德) 0244
882 17022300306 曾安平 赣州市滨江二小(稼轩 0245
51 17022300404 敖倩雯 赣州市滨江二小(稼轩 0246
271 17021900219 张杨洋 赣州市白云小学 0247
584 17021700069 谢基锦涛 赣州市滨江第一小学 0248
62 17020900208 钟溥哲 赣州市红旗二小(张家 0249
9 17021700339 陈雯静 赣州市滨江第一小学 0250
145 17021400135 钟佳 文清路小学(环城路) 0251
410 17020300339 钟炘霖 大公路第一小学(大公 0252
39 17021700010 谢文豪 赣州市滨江第一小学 0253
395 17022300128 郭鸿雁 赣州市滨江二小(稼轩 0254
447 17021600263 王雪 赣州市文清实验学校 0255
484 17020300210 方诗焰 大公路第一小学(大公 0256
867 17021700403 钟好 赣州市滨江第一小学 0257
862 17020000171 赵峻浩 招办回赣生 0258
794 17020200001 尹昆 赣州市西津路小学 0259
351 17021700456 黎楠 赣州市滨江第一小学 0260
359 17021400313 吴桐 文清路小学(环城路) 0261
99 17020300202 何学嶂 大公路第一小学(大公 0262
536 17021400254 刘茹懿 文清路小学(环城路) 0263
657 17022300211 袁可欣 赣州市滨江二小(稼轩 0264
558 17020300227 赖桃桃 大公路第一小学(大公 0265
529 17022300229 赖博妮 赣州市滨江二小(稼轩 0266
264 17021700286 蒋雨键 赣州市滨江第一小学 0267
363 17021700420 刘思妤 赣州市滨江第一小学 0268
123 17021600304 秦瑞沁 赣州市文清实验学校 0269
695 17020200209 李耀 赣州市西津路小学 0270
691 17021700089 张钦云 赣州市滨江第一小学 0271
488 17020900012 段一鸣 赣州市红旗二小(张家 0272
655 17021700220 曾超伟 赣州市滨江第一小学 0273
848 17022300507 朱沂萱 赣州市滨江二小(稼轩 0274
581 17021100176 曾盛琳 赣州市天竺山小学 0275
847 17020300161 吕甜 大公路第一小学(大公 0276
217 17020300280 肖欣怡 大公路第一小学(大公 0277
301 17021400073 杜心婷 文清路小学(环城路) 0278
314 17021700290 黄佳 赣州市滨江第一小学 0279
157 17021400233 邱浩岚 文清路小学(环城路) 0280
650 17022300223 徐奕璨 赣州市滨江二小(稼轩 0281
684 17021300250 王炜健 赣州厚德外国语学校 0282
611 17021400203 黄珺烜 文清路小学(环城路) 0283
740 17021400080 刘秉京 文清路小学(环城路) 0284
82 17020300179 钟贺霆 大公路第一小学(大公 0285
501 17020200110 董显汭 赣州市西津路小学 0286
676 17021700204 张越 赣州市滨江第一小学 0287
709 17021400125 廖玉玲 文清路小学(环城路) 0288
433 17020200212 谢欣语 赣州市西津路小学 0289
222 17021600050 肖敏熙 赣州市文清实验学校 0290
597 17021700087 陆玉欣 赣州市滨江第一小学 0291
888 17021400286 薛棋文 文清路小学(环城路) 0292
30 17020300295 邹建薪 大公路第一小学(大公 0293
656 17021400128 刘诗翎 文清路小学(环城路) 0294
147 17020300128 吴泰华 大公路第一小学(大公 0295
336 17020300234 郭厚奇 大公路第一小学(大公 0296
192 17021700080 刘毓婷 赣州市滨江第一小学 0297
737 17021900003 张子涵 赣州市白云小学 0298
849 17021700343 邹佳怡 赣州市滨江第一小学 0299
388 17021700421 王宣 赣州市滨江第一小学 0300
上一篇:2017年章贡区赣州中学小升初(七年级)电脑派位录取名单   下一篇:2017年章贡区赣三中赞贤路校区小升初(七年级)电脑派位录取名单