18luck新利在线娱乐网_18luck新利在线娱乐网论坛_江西育华学校_心远中学_江科附中_南昌重点初中_新利18棋牌娱乐

2017年章贡区赣三中赞贤路校区小升初(七年级)电脑派位录取名单

派位号 报名序号 姓名 性别 毕业学校 派位结果
82 17023310168 谢彤 大公路第一小学(绵江 0001
129 17023310006 谢欣 大公路第一小学(绵江 0002
194 17021510317 毛文涛 文清路小学(豪德) 0003
210 17021510404 尹羡平 文清路小学(豪德) 0004
162 17021410270 罗海鹏 文清路小学(环城路) 0005
61 17020010053 刘明翔 招办回赣生 0006
185 17021510244 陈婕 文清路小学(豪德) 0007
43 17021510099 邓涵 文清路小学(豪德) 0008
132 17022210063 梁辰 赣州市红旗二小(三明 0009
28 17020710389 郭晓雨 赣州市厚德路小学(厚 0010
123 17021010029 宋哲霖 赣州市红旗二小(黄屋 0011
239 17023310119 黄艳婷 大公路第一小学(绵江 0012
183 17021510336 钟秀君 文清路小学(豪德) 0013
1 17020010204 朱裕 招办回赣生 0014
200 17023310002 赖嘉源 大公路第一小学(绵江 0015
66 17021910022 何鹏 赣州市白云小学 0016
163 17021610066 尹承曦 赣州市文清实验学校 0017
176 17021510285 肖振宇 文清路小学(豪德) 0018
27 17021310023 杨珉 赣州厚德外国语学校 0019
219 17023310302 严政 大公路第一小学(绵江 0020
78 17020210018 廖茜 赣州市西津路小学 0021
101 17020910043 刘舒阳 赣州市红旗二小(张家 0022
50 17021310102 陈可 赣州厚德外国语学校 0023
167 17021410269 程子勘 文清路小学(环城路) 0024
150 17021410108 万亚峰 文清路小学(环城路) 0025
236 17021510329 刘轩志 文清路小学(豪德) 0026
91 17021410328 郭江红 文清路小学(环城路) 0027
112 17021310320 黄靖翔 赣州厚德外国语学校 0028
158 17020010217 冯馨怡 招办回赣生 0029
140 17021410039 温程凯 文清路小学(环城路) 0030
20 17020910334 刘冠喆 赣州市红旗二小(张家 0031
215 17023310071 王仁渊 大公路第一小学(绵江 0032
72 17021510116 邱子涵 文清路小学(豪德) 0033
152 17022110096 李欣 文清路小学(叶坪路) 0034
187 17022310135 曾麒宇 赣州市滨江二小(稼轩 0035
2 17022310539 邱福麟 赣州市滨江二小(稼轩 0036
124 17023310292 汪彦辰 大公路第一小学(绵江 0037
207 17021510158 毛一凡 文清路小学(豪德) 0038
12 17021510082 郭欣然 文清路小学(豪德) 0039
87 17021510316 谢基宗 文清路小学(豪德) 0040
192 17023310293 揭楚君 大公路第一小学(绵江 0041
142 17022110041 刘雯芝 文清路小学(叶坪路) 0042
137 17020010028 李岑昊 招办回赣生 0043
38 17020010079 邓雨乐 招办回赣生 0044
208 17020210230 卢晨 赣州市西津路小学 0045
102 17020010002 吴紫婧 招办回赣生 0046
197 17022310446 骆丽平 赣州市滨江二小(稼轩 0047
63 17022110024 张洁 文清路小学(叶坪路) 0048
218 17021710234 卢瑞贤 赣州市滨江第一小学 0049
69 17020910290 邱峻岑 赣州市红旗二小(张家 0050
160 17022310344 胡跃兵 赣州市滨江二小(稼轩 0051
56 17022310534 陈安祺 赣州市滨江二小(稼轩 0052
34 17021410107 杨晨平 文清路小学(环城路) 0053
151 17020710301 黄宇翔 赣州市厚德路小学(厚 0054
108 17021510054 宋廉洁 文清路小学(豪德) 0055
245 17022410100 方欣羽 赣州市滨江二小(九曲 0056
222 17022110094 肖祖鹏 文清路小学(叶坪路) 0057
168 17023310249 苏明辉 大公路第一小学(绵江 0058
14 17023310066 毛文建 大公路第一小学(绵江 0059
164 17020010077 黄启帆 招办回赣生 0060
19 17022310232 管岳松 赣州市滨江二小(稼轩 0061
6 17021510086 胡慧 文清路小学(豪德) 0062
117 17021410381 刘子仪 文清路小学(环城路) 0063
99 17021510167 许国登 文清路小学(豪德) 0064
76 17023310177 谢树坤 大公路第一小学(绵江 0065
3 17021310059 陈妍 赣州厚德外国语学校 0066
230 17021510170 胡景程 文清路小学(豪德) 0067
65 17021510253 曾志成 文清路小学(豪德) 0068
105 17020710171 余佳睿 赣州市厚德路小学(厚 0069
211 17022110007 李苏文 文清路小学(叶坪路) 0070
13 17020510139 饶子健 赣州市大公路第二小学 0071
213 17022210024 罗智文 赣州市红旗二小(三明 0072
5 17022310542 刘亚涛 赣州市滨江二小(稼轩 0073
157 17023310234 赖正好 大公路第一小学(绵江 0074
51 17021510205 钟新钰 文清路小学(豪德) 0075
170 17020310222 刘辰希 大公路第一小学(大公 0076
49 17021510267 张运祥 文清路小学(豪德) 0077
147 17020910228 赖思颖 赣州市红旗二小(张家 0078
109 17020310089 杨锦 大公路第一小学(大公 0079
131 17022210022 张开沛 赣州市红旗二小(三明 0080
47 17023310184 温秀茂 大公路第一小学(绵江 0081
209 17021510050 叶柔君 文清路小学(豪德) 0082
206 17023310076 曾立群 大公路第一小学(绵江 0083
177 17021710488 钟庆彬 赣州市滨江第一小学 0084
233 17022410101 汪岑 赣州市滨江二小(九曲 0085
64 17023310009 江晓 大公路第一小学(绵江 0086
196 17022310445 许嘉仪 赣州市滨江二小(稼轩 0087
93 17022310235 陈琦 赣州市滨江二小(稼轩 0088
107 17023310176 黄振飞 大公路第一小学(绵江 0089
18 17022310342 曾凡钟 赣州市滨江二小(稼轩 0090
234 17023310021 彭友鑫 大公路第一小学(绵江 0091
90 17022310237 郑雨欣 赣州市滨江二小(稼轩 0092
118 17023310286 肖文凯 大公路第一小学(绵江 0093
203 17021310193 邱淑垒 赣州厚德外国语学校 0094
40 17021310024 钟明浩 赣州厚德外国语学校 0095
86 17023310118 赖俊铨 大公路第一小学(绵江 0096
10 17022310540 罗毅 赣州市滨江二小(稼轩 0097
88 17023310239 黄磊 大公路第一小学(绵江 0098
220 17022210019 刘彦辰 赣州市红旗二小(三明 0099
96 17023310117 徐晨曦 大公路第一小学(绵江 0100
104 17023310074 汪德兴 大公路第一小学(绵江 0101
130 17021310409 杨惠闲 赣州厚德外国语学校 0102
32 17020010118 谢榆晴 招办回赣生 0103
41 17022310137 康惠林 赣州市滨江二小(稼轩 0104
141 17023310005 毛昱坤 大公路第一小学(绵江 0105
95 17021910162 陈超亿 赣州市白云小学 0106
243 17020210066 赖佳颖 赣州市西津路小学 0107
246 17020210020 廖浩洋 赣州市西津路小学 0108
145 17022310438 彭佳妍 赣州市滨江二小(稼轩 0109
100 17022310236 邹文烨 赣州市滨江二小(稼轩 0110
67 17021510297 谭佳琦 文清路小学(豪德) 0111
31 17020310025 张津瑞 大公路第一小学(大公 0112
80 17021410044 余语诺 文清路小学(环城路) 0113
235 17021510021 罗宏杰 文清路小学(豪德) 0114
11 17021610328 陈穤宇 赣州市文清实验学校 0115
201 17023310237 谢信山 大公路第一小学(绵江 0116
188 17021510165 刘修成 文清路小学(豪德) 0117
190 17022310533 陈诗怡 赣州市滨江二小(稼轩 0118
111 17021510009 温淳杰 文清路小学(豪德) 0119
84 17020910391 刘柯兵 赣州市红旗二小(张家 0120
98 17023310114 汪鑫 大公路第一小学(绵江 0121
182 17021510206 康警文 文清路小学(豪德) 0122
125 17021310060 刘芃希 赣州厚德外国语学校 0123
217 17021510190 刘宜 文清路小学(豪德) 0124
24 17023310018 谢涵 大公路第一小学(绵江 0125
110 17020010216 方睿 招办回赣生 0126
172 17021610233 陈奕龙 赣州市文清实验学校 0127
29 17023310124 肖筠友 大公路第一小学(绵江 0128
70 17023310185 郭起凤 大公路第一小学(绵江 0129
37 17023310175 张琴 大公路第一小学(绵江 0130
71 17020910093 黄刘糠 赣州市红旗二小(张家 0131
231 17021910365 谢雨晗 赣州市白云小学 0132
165 17020710281 谢宜诺 赣州市厚德路小学(厚 0133
57 17023310064 汪申钰 大公路第一小学(绵江 0134
74 17021510008 叶思含 文清路小学(豪德) 0135
35 17022110086 曾文欣 文清路小学(叶坪路) 0136
244 17021310139 杨文君 赣州厚德外国语学校 0137
116 17021310064 谢瑞宇 赣州厚德外国语学校 0138
121 17020010052 邱子懿 招办回赣生 0139
139 17021510398 曾亮 文清路小学(豪德) 0140
179 17020310149 赵钰翀 大公路第一小学(大公 0141
21 17020010175 钟昊 招办回赣生 0142
144 17021510268 林涛 文清路小学(豪德) 0143
73 17020310058 彭诗芳 大公路第一小学(大公 0144
83 17022310538 卢伟晨 赣州市滨江二小(稼轩 0145
16 17021510320 上官锦宏 文清路小学(豪德) 0146
4 17021510412 朱彦融 文清路小学(豪德) 0147
126 17021510269 赖煊文 文清路小学(豪德) 0148
52 17023310070 王仁博 大公路第一小学(绵江 0149
45 17021910081 陈虞欢 赣州市白云小学 0150
189 17023310073 张子扬 大公路第一小学(绵江 0151
166 17022310136 张静雯 赣州市滨江二小(稼轩 0152
122 17021510246 毛宇轩 文清路小学(豪德) 0153
97 17022110023 张成 文清路小学(叶坪路) 0154
138 17023310242 谢琪 大公路第一小学(绵江 0155
241 17021510188 黄佳烨 文清路小学(豪德) 0156
153 17020010061 许晴 招办回赣生 0157
42 17020910095 陈仕宇 赣州市红旗二小(张家 0158
135 17021510242 林雨荞 文清路小学(豪德) 0159
92 17022310336 罗文清 赣州市滨江二小(稼轩 0160
198 17021510207 黄程钰 文清路小学(豪德) 0161
175 17022310143 谢煜铭 赣州市滨江二小(稼轩 0162
9 17021510397 黎晓炜 文清路小学(豪德) 0163
193 17020010168 罗艺杰 招办回赣生 0164
85 17023310068 邓烁 大公路第一小学(绵江 0165
228 17021310225 陈逾涵 赣州厚德外国语学校 0166
44 17021310407 钟庭亮 赣州厚德外国语学校 0167
54 17023310243 张镭 大公路第一小学(绵江 0168
25 17020910047 曾昀 赣州市红旗二小(张家 0169
89 17023310128 王雪儿 大公路第一小学(绵江 0170
238 17022110043 罗尹婕 文清路小学(叶坪路) 0171
148 17021510426 袁德豪 文清路小学(豪德) 0172
60 17021510081 管悦之 文清路小学(豪德) 0173
186 17020710175 张乐航 赣州市厚德路小学(厚 0174
224 17023310062 帅权桂 大公路第一小学(绵江 0175
127 17020310346 钟韵洁 大公路第一小学(大公 0176
103 17023310172 肖川 大公路第一小学(绵江 0177
184 17020710113 钟欣颖 赣州市厚德路小学(厚 0178
79 17020010008 曾琴妍 招办回赣生 0179
17 17023310280 肖翔元 大公路第一小学(绵江 0180
75 17021510276 钟志诚 文清路小学(豪德) 0181
173 17021410391 林奕欣 文清路小学(环城路) 0182
169 17021510181 钟雨亲 文清路小学(豪德) 0183
23 17021510212 肖怡天 文清路小学(豪德) 0184
159 17023310003 皮乐恒 大公路第一小学(绵江 0185
232 17023310246 谢林海 大公路第一小学(绵江 0186
181 17021510168 周轩宇 文清路小学(豪德) 0187
119 17020310036 彭诗芬 大公路第一小学(大公 0188
212 17023310063 张露兰 大公路第一小学(绵江 0189
8 17020010047 黄文凯 招办回赣生 0190
178 17020710272 曾佳悦 赣州市厚德路小学(厚 0191
26 17022110015 肖云楚 文清路小学(叶坪路) 0192
247 17022310242 张婧 赣州市滨江二小(稼轩 0193
216 17020010040 宋贤 招办回赣生 0194
133 17020910048 杜涛 赣州市红旗二小(张家 0195
33 17023310232 朱佳琪 大公路第一小学(绵江 0196
15 17021510048 翁玮浚 文清路小学(豪德) 0197
204 17023310228 蔡名洋 大公路第一小学(绵江 0198
226 17023310019 毛孝萱 大公路第一小学(绵江 0199
113 17023310170 汪琳燕 大公路第一小学(绵江 0200
上一篇:2017年章贡区赣三中青年路校区小升初(七年级)电脑派位录取名单   下一篇:2017章贡区小学招生工作实施办法权威发布